כמי שנולד בטוניס ולמד אמנות בצרפת וקולנוע באוניברסיטת תל אביב, בחרתי לעסוק בעשיית קולנוע כדרך חיים. בצד יצירת סרטים, אני מלמד קולנוע, רואה בו ביטוי ואמצעי תרבותי רב עוצמה ומתרחק מסרטי פרסומת וטלוויזיה. לכן, כאיש קולנוע וחינוך ותיק, אני מברך על יצרית אפשרות מקבילה שמזמן המיקרוסינמה, שיפיץ קולנוע, במקביל לאפשרויות הקיימות. בדרך זו אוכלוסיות רבות, שחשופות להידרדרות האמנותית והתרבותית של הטלוויזיה יוכלו להכיר את הקולנוע במיטבו כאמנות ולא ישכחו שזו אמנות ואמצעי להעברת מסרים אנושיים, ולא רק בידור קל.