אחת האהבות הכי גדולות שלי היא הקולנוע, וקולנוע ריאליסטי במיוחד. קולנוע טוב זורק למציאות אחרת ומפעיל אותנו לחשוב ולבדוק את המציאות בה אנו חיים. בודק אמיתות ומנפץ אותן, חושף שקרים קטנים וגדולים, צביעויות, שהפכו לנורמות מקודשות. היה לי הכבוד והעונג להנחות את הערב הראשון של מיקרוסינמה בבית בארבור, בסרט ''הנשים מהקומה השישית''. המעשה של רחל ניר, להחייאת הקולנוע בשכונות חשוב וראוי להערכה. כמה מעטות האפשרויות לתפוס פרספקטיבה ולהסתכל על חיינו במבט מעמיק וזאת מתוך עונג רצוף ועילאי.