הכי קל לבכות כמה קשה וכמה אפליה יש פה, אבל האנשים של מיקרוסינמה עושים בדיוק את ההיפך. הם קובעים עובדות בשטח ומביאים את התרבות ישירות, למי שמגיע להם. זה לא סרט! זו מציאות נפלאה. יישר כוח!