אני מודה ליוזמי ומארגני מיקרוסינמה על ההזדמנות להקרין את הסרט "לא רחוב ולא נעליים" בבית בארבור. האולם המלא מפה לפה והדיון הער שהתקיים בעקבות ההקרנה הוכיחו את חיוניות המפגש של הקולנוע הדוקומנטרי עם הקהל הרחב, כמדיום מעולה להעלות נושאים חברתיים לדיון. שמחתי לפגוש באנשים רבים בקהל שאמרו לי שאילולא המיקרוסינמה לא היו צופים בסרט הזה ובסרטים דוקומנטריים בכלל בשום מקום אחר. הקהל המעורב הביא קולות אמיתיים של כאב ומצוקה ושאלות גדולות על עמידתו של האדם היחיד, הפרטי, הבודד מול הממסד ושמחתי שהסרט אפשר להם לעשות זאת. תודה והמשך פעילות מבורכת ומוצלחת.