מיקרוסינמה-סרט לשם שינוי

מיזם קולנוע קהילתי שמביא סרטים 

לשכונות וליישובים שאין בהם בתי קולנוע. 

מקום להנאה, למפגש קהילתי וליצירת שינוי.


 

בקרוב במיקרוסינמה