חיים ובנו סמי מתגוררים במושב שכוח אל. לאחרונה נפטרה אם המשפחה והותירה את חיים להתמודד עם קשיי החיים, הגעגוע אליה ועם אחריות גדולה על סמי המוגדר כרפה שכל וזקוק להשגחה צמודה. חיים נשבע לאישתו כי לא יכשל במשימתו בכל מחיר, אך מצבו של סמי ממשיך להידרדר וחיים מרגיש שחייו נשמטים.

שוטה הכפר